seven

Vanliga frågor

Frågor och funderingar?

Här svarar vi på det mesta. Lämnas du med ytterligare en fråga kan du alltid höra av dig!

Huset behöver målas om. Hur gör jag?

– Kontakta oss via mejl eller telefon och beskriv vad du önskar ha hjälp med. Om det behövs så kommer vi ut och går igenom projektet med dig.

Offert eller löpande räkning?
– Du bestämmer om du vill ha en offert eller om du vill att arbetet görs på löpande räkning.

Vad ingår i en fast offert?

– Väljer du en offert räknar vi ut vad kostnaden för arbete och material blir och vi skickar offerten kostnadsfritt till dig. I offerten står vad som ingår. Vill du sedan ha något mer arbete utfört tillkommer en kostnad för det.

Om jag väljer löpande räkning?

– Önskar du att arbetet görs på löpande räkning får du veta vilken timkostnad som gäller. På fakturan specificeras sedan hur många timmar som gått åt och vad materialet kostat.

Hur tackar jag ja till offerten?

– För att beställa jobbet och acceptera offerten kontaktar du oss på Timmele Måleri, gärna via mejl. När vi är överens om upplägg och pris så planerar vi tillsammans när arbetet ska göras.

Jag behöver ändra tiden för arbetet. Går det? 

– Om du som kund av någon anledning måste flytta den tid vi kommit överens om är det bra om du gör det i så god tid som möjligt. Det kan innebära att målarna får starta upp ett annat projekt som då behöver slutföras innan de kan komma till dig.

Kan jag räkna med att ni kommer när ni lovat?

– Vi gör vårt bästa för att inte flytta överenskomna tider men förutom att måleri är väderberoende kan det också hända andra saker under arbetets gång som gör att ett projekt tar längre tid än beräknat. Om vi måste flytta tiden kontaktar vi dig i god tid och kommer överens om en ny tidpunkt.

Behöver jag göra något inför arbetet?

– När det är dags att påbörja arbetet är det viktigt att du röjt undan eventuella möbler eller annat som kan vara i vägen för målarna. Utomhus är det viktigt att vi kommer åt det som ska målas. Skydda gärna växtlighet som du är rädd om intill husfasaden, till exempel.

Jag är inte hemma när arbetet ska göras. Hur löser vi det?

– Om du inte är hemma när målarna kommer gör du en överenskommelse med arbetsledaren om hur de får tillgång till huset. Kanske kan du lämna ut en nyckel. Är det utomhusmålning räcker det att du till exempel ser till att vatten finns tillgängligt för att vi ska kunna tvätta fasaden.

Städar ni upp efter er?

– Ja, målarna grovstädar alltid efter sig. De plockar med sig skräp och sopar och/eller grovdammsuger golv.

När kommer fakturan?
– När arbetet är färdigt faktureras kostnaden. Vid större projekt kan delfakturering ske tidigare efter överenskommelse med dig.

Om jag inte är nöjd? 

– Kontakta alltid oss om det är något du inte är nöjd med, så kommer vi ut och tittar. Är det något som behöver åtgärdas gör vi såklart det. Vårt mål är alltid nöjda kunder!

 

Har du fler frågor och funderingar?
Mejla till larsson@timmelemaleri.se. Vi svarar så fort vi kan.